Africký informační portál - Věcně o Africe

Politologie – africká studia na UHK

Publikováno: 3.2.2015

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové nabízí studium oboru politologie v bakalářském, magisterském i doktorském stupni.

V rámci bakalářského studia se výuka zaměřuje na obecné politologické znalosti a kompetence např. v oblasti fungování českého politického systému či systémů zemí západní a východní Evropy, Evropské unie, volebních systémů, politických stran, mezinárodních vztahů či vývoje politického myšlení. Samozřejmou součástí studia je i možnost studovat na některé z našich partnerských evropských univerzit v rámci programu ERASMUS. Více informací naleznete zde.

Čtěte také „zpověď“ studenta 1. ročníku magisterských studií Proč studovat africká studia na Univerzitě Hradec Králové?

Filozifická fakulta Univerzity Hradec Králové

Filozifická fakulta Univerzity Hradec Králové

Navazující magisterské studium politologie se specializuje na dva regiony – Afriku a Latinskou Ameriku, které představují dynamicky se rozvíjející trhy, o které sílí zájem nejen v USA, Asii či Evropě, ale také v samotné České republice. Katedra politologie FF UHK je přitom jediným českým pracovištěm, které se těmto regionům věnuje jak v rámci magisterského (a potažmo doktorského) studia, tak i v rámci primárního výzkumného zaměření. Nedílnou součástí studia těchto oborů je také možnost zúčastnit se zahraničních stáží či dlouhodobých pobytů na některé z mnoha našich partnerských univerzit v Africe či Latinské Americe (seznam viz zde), které jsou hrazeny z fakultních prostředků. Výuka v rámci těchto oborů se zaměřuje na africké, resp. latinskoamerické politické, volební a stranické systémy, politické dějiny, problematiku přechodů k demokracii, nedemokratických režimů či pozice těchto regionů v mezinárodních vztazích. Krom toho nabízíme výuku hned několik cizích jazyků, jako je francouzština, španělština, portugalština či arabština a velké množství rozšiřujících povinně volitelných předmětů. Více informací o afrických a latinskoamerických studiích.

Doktorské studium svým teritoriálním zaměřením kopíruje magisterské obory – tj. nabízí obor Africká, resp. Latinskoamerická studia, která se zaměřují na studium a komparaci politických institucí a systémů, pozice těchto regionů v mezinárodních vztazích, intraregionálních i interregionálních vazeb či perspektiv a možností demokracie. Více informací naleznete na internetových stránkách Katedry politologie FF UHK či na FB

FF_UHK_20x5

 

 

 

 Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím