Africký informační portál - Věcně o Africe

Pierre Nkurunziza zvolen po třetí jako prezident Burundi

Publikováno: 23.11.2015

Burundi si prošla přes čtyřicet let občanské války, která deeskalovala podpisem mírové smlouvy Ceasefire agreement v roce 2003. Hlavní hutuská rebelská skupina FDD (Forces for Defence of Democracy) nakonec souhlasila s jejím podpisem i složením zbraní. Finální konec občanské války však nastal až v roce 2009, kdy se vzdalo poslední hutuské povstalecké hnutí FNL (Forces for National Liberation). To se poté transformovalo do regulérní politické strany[1] (Insight on conflict 2015). Snad každý Burunďan tehdy čekal, že je země tedy definitivně v situaci, kdy válka skončila, může se začít se vznikem liberální demokracie západního typu. Naděje byly vysoké a v současné době již víme, že značně naivní.

Rok 1960[2] (France24 2010) měl být tím datem, kdy největší počet kolonizovaných afrických států získalo nezávislost. Západní mocnosti počítaly s okamžitým nastoupením liberální demokracie, avšak jednotlivé africké země neznaly jinou formu vládnutí, než jim předvedly právě evropské státy v podobě tyranie či despocie. Není se pak čemu divit, že právě vůdci některých států dodnes vůbec nepochopili, že tyranida je již forma vlády, patřící do minulosti. Nedemokratické režimy v Africe stále přežívají v hojné míře, pokud se navíc podíváme do např. Botswany, jedné z nejvíce demokratické formy vlády na tomto kontinentu, nemůžu sám za sebe tuto zemi hodnotit jako vzor k současnému západnímu typu. Důvod? Ten spočívá ve vyhoštění zahraničního akademického pracovníka, který přímo při pobytu v Botswaně upozornil ve své studii na nedemokratické způsoby vládní strany[3] (Freedom House 2006).

Zde vidíme africkou svobodnou formu projevu. Podobná svoboda projevu je například v Rusku, Číně nebo Severní Koreji[4] (Human Rights Watch 2015). Člověk může zásadním způsobem oponovat vládnoucí elitě, ale je to poprvé a zároveň i naposledy. V Severní Koreji byly konce stanoveny důvody k udělení trestu smrti. Což je logické. Proč se o tom zmiňuji, je to, že samy tresty smrti jsou udělovány v nespočtu případů i lidem, kteří neporušili dané zákony[5] (Fidh. 2012: 19). V Burundi zase ozbrojené složky střílí do neozbrojených, poklidně protestujících lidí. Proč? Právě kvůli tzv. zpětné vlně demokratizace, o které se ve své knize zmiňoval Samuel Huntington[6] (Centrum pro studium demokracie a kultury 2008: 1). Burundi se zastavila v procesu upevňování demokracie, nyní jde cestou zpět do nedemokratického režimu.

1.1 Burundi na pokraji chaosu

 

Období v zemi Burundi, na které jsem se zaměřil ve své seminární práci, je typickým příkladem i pro jiné státy v Africe. Boj o moc, klientelismus, nepotismus či občanská válka, která sice skončila na začátku nového milénia, ale porušování ústavy ze strany čelních představitelů bohužel trvá také i v roce 2015. Prezident tohoto státu Pierre Nkurunziza totiž porušil danou a platnou ústavu. Může se totiž ucházet o prezidentský post pouze dvakrát po sobě[7] (Constitute project 2012: 18). Konkrétně zaměřte svou pozornost na článek 96 burundské ústavy. Je zde výslovně napsáno: „Prezident burundské republiky je volen většinovou přímou volbou na mandát po dobu pěti let s možností jednoho po sobě navazujícího opětovného zvolení“ Velmi záhadným způsobem[8] (Hatcher 2015) se stal i potřetí vůdcem Burundi. Opozice samozřejmě volby bojkotovala[9] (Aljazeera 2015).

Z mého pohledu to nejlépe připomíná dlouhodobě nestabilní situaci v Barmě, kde je opozice politicky utlačována, eliminována. Politické elity si v zemi dělají, co chtějí. Na oko do vedoucích funkcí dali civilní elity. Přitom je všem zcela jasné, že reálnou moc má stále armáda. Respektive její špičky[10] (Weng 2013). Situace v Burundi i v Barmě je z hlediska politologického výzkumu ideální z hlediska komparace. Mají stejně krvavou historii nebo dlouhodobou ekonomickou, politickou nestabilitu. Také i stejně zoufalou a vytrvalou opozici, která se v obou zemích snaží nastolit skutečný pojem liberální demokracie. Po desítkách let snahy ale cesta v nastolení konsolidace však nemá reálný výsledek. Ať vládní špičky sebevíc proklamují demokratické volby, Západ či regionální tamní organizace mají jasno[11] (Reporters without borders 2015).

Zásadním a jediným řešením pro tuto stále bezvýchodnou situaci je odstranění (i násilnou formou) vládních špiček od moci ve státě, nutností vymýtit nepotismus či klientelismus napojený na nadnárodní korporace[12] (Lehman, Haymann et Lautenschlager 2014: 36-37). Právě oblast Velkých jezer je jednou z hlavních zájmových oblastí jak zahraničních investorů, tak právě nadnárodních korporací. Honba za africkou ropou je v dnešním globalizovaném světě naprostou samozřejmostí. Pokud se podíváme na údaje z roku 2002, je jasné, že zájmy v tamním teritoriu byly přítomny již tehdy[13] (Alexander´s gas and oil connections 2002). Dokud tedy bude napojení politických představitelů na nadnárodní korporace či jiné státy, které mají své vlastní soukromé zájmy, jdou proti zájmům Burundi i jejích obyvatel, špatná forma vlády bude přítomna neustále.

Na druhou stranu pokud se podíváme do aktuálnější situace v Burundi, kdy burundští studenti, protestující proti prezidentovi země, se snaží podlézt pod vrata americké ambasády z důvodu obav o svůj život[14] (CBS News 2015), nedává to moc nadějí do budoucna pro vývoj demokracie. Opět mě to přivádí k mému názoru, že pokud by studenti měli zbraně a násilnou formou zlikvidovali politické elity nebo destabilizovali chod země, mohlo by to mít následný dominový efekt[15] (Encyclopaedia Britannica 2015) ve státě. Věci by se poté mohly začít posouvat tím správným směrem. I kdyby jen na chvíli. Mírovou cestou to zkoušeli právě formou nenásilných protestů[16] (Steven Baguma 2015), na které prezident země odpověděl střelbou do neozbrojených lidí. Na tyranidu platí oplacení stejnou stranou mince.

Seznam literatury

Odborné články

Constitute Project. 2012. https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf

Fidh. 2012. The Death Penalty in North Korea. https://www.fidh.org/IMG/pdf/en-report-northkorea-high-resolution.pdf

Lehman, Haymann et Lautenschlager. 2014. Wave – water based aid, value, engagement. From curse to cure. http://floatingclinic.org/newsite/wp content/uploads/2014/09/WAVE_LTFHC_Oil_and_Gas_Paper_FINAL-10-Sep-2014.pdf

Internetové zdroje

Alexander´s gas and oil connections. http://www.gasandoil.com/news/africa/ca187be5235fc875e6499199db132dbf

Aljazeera. 2015. http://www.aljazeera.com/news/2015/07/burundi-president-nkurunziza-wins-disputed-election-150724140417364.html

CBS News. 2015. http://www.cbsnews.com/news/burundi-students-us-embassy-bujumbura-seeking-refuge-political-crisis/

Centrum pro studium demokracie a kultury. 2008. Samuel Huntington: Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století. https://www.sav.sk/journals/uploads/07211202Samuel%20Huntington.pdf

Encyclopaedia Britannica. 2015. http://www.britannica.com/topic/domino-theory

France24. 2010. http://www.france24.com/en/20100214-1960-year-independence

Freedom House. 2006. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/botswana

Hatcher, Jessica. 2015. http://www.theguardian.com/world/2015/jul/24/burundi-pierre-nkurunziza-wins-third-term-disputed-election

Human Rights Watch. 2015. https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/north-korea

Insight on Conflict. 2015. http://www.insightonconflict.org/conflicts/burundi/conflict-profile/

Reporters without borders. 2015. http://en.rsf.org/burundi-insufficient-gesture-for-pluralism-15-07-2015,48109.html

Steven Baguma. 2015. http://www.afrikareporter.com/burundi-presidential-election-not-credible-obama-says/

Weng, Lawi. 2013. http://www.irrawaddy.org/burma/real-democracy-burma-constitution-goes-unchanged-suu-kyi.html

[1] Insight on Conflict. 2015. http://www.insightonconflict.org/conflicts/burundi/conflict-profile/

[2] France24. 2010. http://www.france24.com/en/20100214-1960-year-independence

[3] Freedom House. 2006. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/botswana

[4] Human Rights Watch. 2015. https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/north-korea

[5] Fidh. 2012. The Death Penalty in North Korea. https://www.fidh.org/IMG/pdf/en-report-northkorea-high-resolution.pdf

[6] Centrum pro studium demokracie a kultury. 2008. Samuel Huntington: Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století. https://www.sav.sk/journals/uploads/07211202Samuel%20Huntington.pdf

[7] Constitute Project. 2012. https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf

[8] Hatcher, Jessica. 2015. http://www.theguardian.com/world/2015/jul/24/burundi-pierre-nkurunziza-wins-third-term-disputed-election

[9] Aljazeera. 2015. http://www.aljazeera.com/news/2015/07/burundi-president-nkurunziza-wins-disputed-election-150724140417364.html

[10] Weng, Lawi. 2013. http://www.irrawaddy.org/burma/real-democracy-burma-constitution-goes-unchanged-suu-kyi.html

[11] Reporters without borders. 2015. http://en.rsf.org/burundi-insufficient-gesture-for-pluralism-15-07-2015,48109.html

[12] Lehman, Haymann et Lautenschlager. 2014. Wave – water based aid, value, engagement. From curse to cure.http://floatingclinic.org/newsite/wp-content/uploads/2014/09/WAVE_LTFHC_Oil_and_Gas_Paper_FINAL-10-Sep-2014.pdf

[13] Alexander´s gas and oil connections. http://www.gasandoil.com/news/africa/ca187be5235fc875e6499199db132dbf

[14] CBS News. 2015. http://www.cbsnews.com/news/burundi-students-us-embassy-bujumbura-seeking-refuge-political-crisis/

[15] Encyclopaedia Britannica. 2015. http://www.britannica.com/topic/domino-theory

[16] Steven Baguma. 2015. http://www.afrikareporter.com/burundi-presidential-election-not-credible-obama-says/

 Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím