Africký informační portál - Věcně o Africe

Problémy Sahelu a pomoc EU

Publikováno: 29.12.2018

Deset policistů zabito, tři zraněni. Takové statistiky přišly po útoku, který se stal 27. 12. 2018 v severozápadní části Burkiny Faso. Burkina Faso čelí smrtícím útokům za poslední tři roky velmi často. Útoky, které začaly na severu země se postupně rozšiřují na hranice s Togem a Beninem. Většina útoků je připisována ozbrojené skupině Ansarul Islam, která operuje na hranici mezi Burkinou Faso a Mali od roku 2016 nebo skupině pod zkratkou JNIM (Skupina podporující Islám a Muslimy), kterou podporuje teroristická organizace Al – Kaída. Od roku 2015 mají na svědomí více jak 255 úmrtí (Al Jazeera 2018).

Charakteristika Sahelu

Burkina Faso je jedním ze státu sahelského pásma, které je sužováno environmentálními, politickými, ekonomickými a sociálními problémy. Do oblasti Sahelu patří Mauritánie, Senegal, Burkina Faso, Niger, Nigérie, Mali, Čad, Súdán a Eritrea. Více jak polovina obyvatel Sahelu je závislá na zemědělství. S každoročním úbytkem srážek a vysušováním půdy dochází k úmrtí dobytka, neúrodě a čím dál větší chudobě obyvatelstva. V oblastech dochází k častým konfliktům mezi tradičními nomádskými pastevci a stálými zemědělci. V důsledku desertifikace a zničení doposud využitelné půdy se dobytek přesouvá do oblastí větších srážek spolu s pastevci, kteří nerespektují soukromé vlastnictví zemědělců (Euro.cz 2018).

Problémy neřeší ani slabá a neefektivní vláda. Obyvatelé se tak uchylují k rychlému a nouzovému řešení. Jedním z nich je založení početné rodiny, jejíž mladá generace zajistí život pro staré členy. Dalším řešením, která se nabízí je migrace po pašeráckých stezkách skrze severní Afriku dále do Evropy. Zoufalství obyvatel velmi obratně využívají právě teroristické organizace, které slibují finanční zajištění. Výsledkem je růst terorismu v oblasti celého Sahelu, masivní migrace, rychlý populační růst a slabé státy, zmítající se ve vnitřních konfliktech, které se často přelévají i do okolních států Sahelu.

Mezinárodní pomoc

Všechny tyto hrozby jsou horkým tématem mezinárodních organizací. Pomoc finanční, vojenskou, humanitární a rozvojovou poskytuje jak Evropská unie tak i OSN. Evropská unie podpořila zřízení afrických vojenských sil pod názvem G5 (Společné síly a Sahelská aliance), které mají bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu (EU external action 2018). Kromě podpory uskupení G5 vyslala mise pod názvem EUCAP, EUTM a EUBAM. Jejich činnost spočívá ve vojenské a civilní podpoře. Poskytují potřebné vybavení, odbornou přípravu a trénink místních vojenských sil (ECFR 2018).

Na posledním setkání EU a G5 v Mauritánii, které se konalo 5. Prosince 2018, EU vyčlenila 1,3 miliardy eur a přislíbila dalších 800 milionů eur na podporu boje proti teroristickým a ozbrojeným skupinám v oblasti Sahelu (Al jazeera 2018). Avšak Mahamadou Issoufou, prezident Nigeru, mezitím uvedl, že země Sahelu obdržely pouze 18 milionů z celkových 414 milionů eur, které byly předtím přislíbeny k podpoře nasazení společných sil G5. Vyzbrojené uskupení G5 je stále málo financované a nedokáže zvrátit teroristickou hrozbu v oblasti (Al jazeera 2018).

V reakci na posloupnost destabilizujících událostí, jako bylo povstání Tuaregů na severu Mali či migrační krize, která od roku 2015 přeměnila Evropu se EU snaží posílit informační a komunikační technologie. Úsilí o stabilizaci Sahelu mělo určité omezené úspěchy, ale především je EU spíše kritizována. Její pokusy o začlenění bezpečnostních a rozvojových iniciativ do této oblasti se mohou v dlouhodobém výhledu ukázat jako nákladné, neudržitelné a neúplné. Je to částečně proto, že je EU závislá na spolupráci místních samospráv. Další překážkou je nedostatečné sledování programů ze strany EU a přílišná byrokracie, která znesnadňuje efektivní práci. Stále se nedaří přizpůsobit podmínkám v terénu, což může mít za následek eskalaci napětí a tím i potenciálně vyšší nestabilitu v dlouhodobém horizontu.

Neefektivní práce EU se zobrazila i na misi v Mali. Členové mise nebyli dostatečně vyškoleni a postrádali znalosti při provádění operačních postupů. Dalším problémem byl nedostatek zaměstnanců, především školitelů. Na začátku mise chybělo 37% zaměstnanců na klíčových postech, které měly zajistit členské státy EU (Hublé Kim et al 2018: 25). Navíc jsou zaměstnanci vysíláni na dobu 2 let, což je velice krátká doba k řešení takto závažného konfliktu. Obrovským problémem mise je neznalost území, špatné zásobování, slabá podpora bezpečnostních sil, neschopnost udržovat poskytnuté vybavení funkční a opravovat jej (Hublé Kim et al 2018: 29).

Podaří se dostát stanovených cílů?

Tyto výzvy odrážejí propast mezi snahou EU o realizaci integrované strategie a skutečností jejích programů. Ty se primárně soustřeďují na budování technických a infrastrukturních kapacit a jsou často odpojeny od politických odborných znalostí. Ačkoli EU projevila určitou povzbudivou flexibilitu při integraci svých cílů v oblasti bezpečnosti, správy a rozvoje, mnohé z jejích programů v regionu Sahel zůstávají z velké části neúčinné kvůli bezpečnostním omezením, chybným administrativním strukturám a špatné koordinaci.

Je zcela stěžejní zefektivnit mise EU, usnadnit byrokracii, řádně proškolit zaměstnance a  zvolit metody, které budou efektivní na území Sahelu. Je nutné podpořit a rozšířit  infrastrukturu, která bude sloužit zranitelným skupinám obyvatelstva, trpícího rostoucí mírou násilí, vysídlováním, a která omezí tok migrantů.

 

Prameny a literatura

AL Jazeera.2018. Burkina Faso: 10 police officers killed in ambush. b.m. b.n. Dostupné na: https://www.aljazeera.com/news/2018/12/burkina-faso-10-police-officers-killed-ambush-181228053854495.html

Al JAzeera. 2018. EU, France announce $1.5bn aid for African Sahel. b.m. b.n. Dostupné  na: https://www.aljazeera.com/news/2018/12/eu-france-announce-15bn-aid-african-sahel-181206120109665.html?fbclid=IwAR1jP7zjMs2OgiZignIfQga2EX0gtHk5bFNU_fsVFDaH5MbIPOCdEWwaGwU

European Union – External action. 2018. EU works with partners in Sahel to fight terrorism and trafficking. b.m. b.n. dostupné na: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46965/eu-works-partners-sahel-fight-terrorism-and-trafficking_et

Hublé, Kim. Jakobsen, Bettina at al. 2018 . Strengthening the capacity of the internal security forces in Niger and Mali: only limited and slow progress. Working paper 15, European Court of Auditors. Dostupné na: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_EN.pdf

Lebovich, Andrew. 2018. Halting ambition: EU migration and security policy in the Sahel. b.m. ECFR. Dostupné na: https://www.ecfr.eu/publications/summary/halting_ambition_eu_migration_and_security_policy_in_the_sahel

Zámečník, Miroslav. 2018. Vyprahlý Sahel aneb odkud příjdou. Euro.cz. b.n. Dostupné na: https://www.euro.cz/blogy/migrace-afrika-sahel-komentar-zamecnik-1419534

 Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím