Africký informační portál - Věcně o Africe

Češi zachraňují kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu

Publikováno: 15.1.2015

Českých výzkumných a univerzitních projektů – především z oblasti přírodních věd – je v Africe celá řada. Nezřídka jsou oceňovány pro svou profesionalitu, odbornost a vysokou úroveň především terénního výzkumu. Africký informační portál tímto článkem zahajuje seriál o projektech, které čeští vědci v Africe realizují.

V prvním díle představujeme projekt sdružení Derbianus při České zemědělské univerzitě v Praze, který se již 14 let zabývá záchranou kriticky ohroženého druhu antilopy Derbyho v Senegalu.

Derbianus Czech Society for African Wildlife

Spolek Derbianus CSAW při České zemědělskéLogo Derbianus univerzitě v Praze byl založen skupinou odborníků a studentů z Fakulty tropického zemědělství, kteří se od roku 2000 věnují programu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Řada projektů podporujících záchranný program byla podpořena mj. Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Akademií věd ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. V současnosti spolek financuje záchranný program z tuzemských i zahraničních grantů, z prostředků soukromých dárců a z výtěžku prodeje propagačních předmětů. Činnost spolku aktivně podporuje několik českých zoologických zahrad pod záštitou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a Světové asociace zoologických zahrad (WAZA).

Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Její západní poddruh žije v přírodě pouze v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu v počtu menším než 200 kusů. V lidské péči žije jen několik desítek jedinců v senegalských rezervacích Bandia a Fathala. Český tým vede v Senegalu komplexní záchranný program, jehož hlavními složkami jsou řízení chovu antilop v rezervacích, výzkum antilop a vzdělávání nejen místních obyvatel.

Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Foto: Derbianus

Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Foto: Derbianus

Řízení chovu antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala patří k aktivitám, které přímo zvyšují počty antilop a přispívají k jejich rozmnožování. Základem chovu bylo zpočátku pouze 6 antilop (1 samec a 5 samic) odchycených v roce 2000 v Národním parku Niokolo Koba. Vzhledem k vysoké příbuznosti mezi zvířaty je třeba velmi pečlivě vybírat jedince do chovu, sestavovat stáda z vhodných samců a samic a přesně sledovat vzájemné příbuzenské vztahy mezi zvířaty. Český tým vede plemennou knihu antilop Derbyho, věnuje se každoroční identifikaci nově narozených jedinců a organizuje převozy antilop do nových chovných stád. V současnosti plánujeme vypuštění několika odchovaných mláďat opatřených satelitními obojky zpět do Niokolo Koba a na oplátku dovoz nepříbuzných zvířat do chovných stád.

Zbývá již posledních 200  kusů. Foto: Derbianus

Zbývá již posledních 200 kusů. Foto: Derbianus

Výzkum ekologie, potravního a mateřského chování, reprodukce a populační dynamiky antilop představuje jedinou možnost získání informací pro zodpovědné rozhodování v rámci záchranného programu. Český tým v současnosti pracuje na několika vědeckých projektech, díky nimž se dozvíme např. jak a čím antilopy nejlépe přikrmovat, jaká je genetická struktura populace antilop nebo kdo je nejdůležitějším hráčem na poli ochrany biodiverzity v Senegalu.

Vzdělávání v oblasti ochrany přírody a přírodních zdrojů je nedílnou součástí záchranného programu. Místní lidé mají možnost se dozvědět, proč jsou antilopy ohrožené a co jim škodí, ale také zjistit, jaký mohou oni sami mít z antilop prospěch a proč by se měli snažit o jejich záchranu společně s námi. České veřejnosti pomáháme pochopit provázanost české kotliny s okolním světem, vysvětlujeme význam ochrany živočichů a jejich původních ekosystémů pro udržení vratké rovnováhy planety a dokazujeme, jak může malá odhodlaná skupina lidí dosáhnout úspěchu na mezinárodní úrovni.

Kde se můžete se sdružením Derbianus seznámit:

  • 30.8. Festival Střípky Afriky v Zoo Jihlava
  • 6.9. Den s antilopou v Zoo Liberec

Více informací naleznete na www.derbianus.cz

Součástí odchovu je povinné focení. Foto: Derbianus

Součástí odchovu je povinné focení. Foto: DerbianusTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím