Africký informační portál - Věcně o Africe

BLOG: Píše se aš-Šabáb či al-Šabáb? Aneb o zmatku transkripce arabských názvů v českých médiích

Publikováno: 28.4.2015

Se záplavou informací o teroristických organizacích působících nejen v Africe přichází také vlna chyb v přepisu z arabštiny do češtiny. Lze to pozorovat ve většině českých médií, kde se často ani dva redaktoři téhož média nedokážou shodnout, jak určitý termín napsat. Tento článek vznikl jako reakce na neznalost transkripce arabských názvů ze strany českých médií a jeho snahou je přispět k rozšíření povědomí o základním fungování tohoto světového jazyka.

Je škoda, že se vliv i přepis arabského jazyka podceňuje. Dokonce samotná čeština z arabštiny přejala několik desítek slov jako např. admirál, cukr, chemie, kabel, tarif aj. Při přepisu arabských názvů nastávají největší problémy u názvů s určitým členem al-. Pojďme si tedy ve stručnosti ukázat, jak je to skutečně s přepisováním arabských názvů s tímto určitým členem do češtiny.

V arabské gramatice existují tzv. sluneční a měsíční souhlásky, které určují, zda dochází k asimilaci (změně tvaru určitého členu), či nikoliv. Asimilace se odvíjí od počátečního písmena daného slova (příklad viz další odstavec). Pokud dané slovo začíná sluneční souhláskou, dochází k asimilaci určitého členu. Pokud začíná souhláskou měsíční, tak k asimilaci nedochází a určitý člen se přepisuje jako al-. Sluneční souhlásky jsou ty, jejichž tvorby se účastní špička jazyka. Je jich čtrnáct a jedná se o všechny t-hlásky, d-hlásky, s-hlásky, z-hlásky a dále souhlásky r, l, n. Zbylé souhlásky označujeme jako měsíční.

K porozumění, jak daná asimilace funguje, nám postačí pochopení principu, který arabští gramatikové využili k pojmenování daného jevu, podle slov slunce a měsíc. Slunce se překládá do arabštiny jako ’aš-šamsu. Je zde přítomna s-hláska, a tudíž určitý člen al- podléhá asimilaci a stává se z něj aš-. Oproti tomu měsíc se do arabštiny překládá jako ’al-qamaru. Počáteční hláska je měsíční, a tudíž určitý člen zůstává al-. V arabském písmu se sice změny projevují pouze ve výslovnosti, avšak při přepisu do češtiny je nutné tyto změny zaznamenat, jelikož čeština přepisuje arabské názvy foneticky.

Chyby přepisu v českých médiích.

Ukázka chyb přepisu v českých médiích. Lze si všimnout, že na správném přepisu se neshodne ani jedno médium. Zdroj: EuroZprávy.cz a iDNES.cz

Je velmi pravděpodobné, že chybný přepis vzniká kvůli přejímání informací z anglicky píšících médií a agentur, u kterých je situace značně odlišná. U anglických přepisů se důsledně uvádí určitý člen al- bez ohledu na počáteční hlásku následujícího slova. Angličtina není v přepisu určitého členu tak precizní jako čeština, a tak vzniká spousta chyb transkripce i v našem rodném jazyce. Příkladem může být známý egyptský přístav El Alamein (ve správném přepisu cal-Alamajn) v jehož transkripci se vyskytuje písmeno e, které arabská abeceda ani nezná. To ovšem neznamená, že bychom měli dlouhodobě zažité názvy měnit. Dostatečné bude, když se alespoň budeme řídit pravidly slunečních a měsíčních souhlásek, a nebudeme tak dělat chybu v transkripci například nechvalně proslulé teroristické organizace aš-Šabáb, jejíž název se v médiích objevuje téměř denně.

Doufám, že tento text alespoň trochu objasnil problematiku transkripce arabských názvů do češtiny a že nyní čeští autoři již budou pečlivěji dbát na dodržování výše zmíněných pravidel.

Mockrát děkuji Mgr. Vladimíru Grulichovi, Mgr. Janě Kostrounové a PhDr. Bronislavu Ostřanskému,  Ph.D. za připomínky, bez kterých by tento text nevznikl.

Jan Jůza
student FF, UHK

Zdroje

Americký letoun zaútočil v Somálsku na vůdce hnutí Šabáb In: Novinky.cz [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/346527-americky-letoun-zautocil-v-somalsku-na-vudce-hnuti-sabab.html

Fleissig, Jiří a Charif Bahbouh. Základy moderní spisovné arabštiny. Díl I. 2. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 2003, 155 s. ISBN 80-86149-38-2

Islamisté Al-Šabáb zaútočili na hotel v Mogadišu. Mezi mrtvými jsou i politici In: Eurozprávy.cz [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://zahranicni.eurozpravy.cz/afrika/113781-islamiste-al-sabab-zautocili-na-hotel-v-mogadisu-mezi-mrtvymi-jsou-i-politici/

Lídr islamistů z aš-Šabábu se vzdal policii, nepohodl se s kolegy In: Idnes.cz [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/na-hranici-keni-a-somalska-byl-dopaden-jeden-z-vudcu-as-sababu-prf-/zahranicni.aspx?c=A141227_152325_zahranicni_ert

Zabili jsme velitele somálských islamistů, potvrdil Pentagon In: Idnes.cz [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ahmed-abdi-godane-somalsko-al-sabab-d5d-/zahranicni.aspx?c=A140905_175202_volby-ep2014_ahaTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím