Africký informační portál - Věcně o Africe

Jak se registrovat

Registrace na Africkém informačním portálu umožní uživateli komentovat veškeré publikované příspěvky – články, akce, blogy aj. Zájemci rovněž umožňuje založení vlastního blogu a prezentaci autorských příspěvků. Do budoucna je plánováno registrovaným uživatelům rozesílání digitálního afrikanistického občasníku.

  1. Zájemce o registraci vyplní pravdivě své jméno a příjmení a zvolí si uživatelské jméno, pod kterým se bude přihlašovat a pod kterým bude veden jeho profil na Africkém informačním portálu.
  2. Uživatel zadá svůj kontaktní e-mail, na který bude zaslána autorizace registrace. Tento e-mail bude také sloužit jako nástroj případné komunikace s administrátory portálu.
  3. V poli „Osobní informace“ má uživatel možnost zadat krátký souvislý text, který bude zobrazen na jeho osobním profilu – např. proč se zajímáte o Afriku, o čem zde budete psát apod. Tyto informace je možné průběžně aktualizovat.
  4. Uživatel si zvolí přístupové heslo, kterým se bude na AIP přihlašovat. Heslo musí mít alespoň 5 znaků.
  5. Úspěšná registrace je podmíněna přečtením a akceptováním „Pravidel AIP“ (v liště oddílu „O nás“ a „BLOG“).
  6. Na základě zaškrtnutí pole „Chci si vést svůj blog“, Vám administrátoři zpřístupní editorské nástroje pro vedení blogu (v levé horní části obrazovky), které umožňují vkládání příspěvků do blogu a jejich editaci. Přístup do administrace není automaticky spojen s registrací, musí být nejprve schválen administrátorem.
  7. Po zaregistrování obdrží uživatel na uvedený e-mail zprávu s autorizací své registrace a s potvrzením přístupových údajů.
  8. Pokud jste zaškrtli pole „Chci si vést svůj blog“, vyčkejte na zpřístupnění editorských nástrojů administrátorem.
  9. Za AIP Vám přejeme mnoho inspirace při psaní.