Africký informační portál - Věcně o Africe

Jak se registrovat

Registrace na Africkém informačním portálu umožní uživateli komentovat veškeré publikované příspěvky – články, akce, blogy aj. Zájemci rovněž umožňuje založení vlastního blogu a prezentaci autorských příspěvků. Do budoucna je plánováno registrovaným uživatelům rozesílání digitálního afrikanistického občasníku.

  1. Zájemce o registraci vyplní pravdivě své jméno a příjmení a zvolí si uživatelské jméno, pod kterým se bude přihlašovat a pod kterým bude veden jeho profil na Africkém informačním portálu.
  2. Uživatel zadá svůj kontaktní e-mail, na který bude zaslána autorizace registrace. Tento e-mail bude také sloužit jako nástroj případné komunikace s administrátory portálu.
  3. V poli „Osobní informace“ má uživatel možnost zadat krátký souvislý text, který bude zobrazen na jeho osobním profilu – např. proč se zajímáte o Afriku, o čem zde budete psát apod. Tyto informace je možné průběžně aktualizovat.
  4. Uživatel si zvolí přístupové heslo, kterým se bude na AIP přihlašovat. Heslo musí mít alespoň 5 znaků.
  5. Úspěšná registrace je podmíněna přečtením a akceptováním „Pravidel AIP“ (v liště oddílu „O nás“ a „BLOG“).
  6. Na základě zaškrtnutí pole „Chci si vést svůj blog“, Vám administrátoři zpřístupní editorské nástroje pro vedení blogu (v levé horní části obrazovky), které umožňují vkládání příspěvků do blogu a jejich editaci. Přístup do administrace není automaticky spojen s registrací, musí být nejprve schválen administrátorem.
  7. Po zaregistrování obdrží uživatel na uvedený e-mail zprávu s autorizací své registrace a s potvrzením přístupových údajů.
  8. Pokud jste zaškrtli pole „Chci si vést svůj blog“, vyčkejte na zpřístupnění editorských nástrojů administrátorem.
  9. Za AIP Vám přejeme mnoho inspirace při psaní.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím