Africký informační portál - Věcně o Africe

Afrika v českých médiích

Publikováno: 29.10.2015

Přestože je Afrika rozlohou třetí největší kontinent, jehož ekonomický význam v posledních letech neustále stoupá, v českých médiích se zprávy o ní objevují jen sporadicky, a když už se nějaké objeví, tak informují především o negativních událostech. Alespoň takto bývá na zprávy o Africe v českých médiích obecně nahlíženo. Africký informační portál se proto rozhodl provést analýzu všech o Africe pojednávajících zpráv, které v květnu vyšly na nejčtenějších českých zpravodajských serverech.

Zprávy o Africe jsou v současné době značně ovlivněny tzv. uprchlickou krizí. Důsledkem je, že se sice tzv. černý kontinent objevuje ve zprávách mnohem častěji než dříve, avšak na druhou stranu se tyto zprávy obsahově zaměřují především na prosté informování o tragických událostech. Málokteré české médium nabízí svým čtenářům kvalitní a přehlednou analýzu současné situace. Místo toho se zprávy většinou omezují na pouhé informace o aktuálním počtu ve Středozemním moři zemřelých, popřípadě do Evropy příchozích uprchlíků.

Daná situace však není nikterak výjimečná. Vzpomeňme například na zprávy o ebole, které od počátku roku 2014 plnily novinové titulky a po nějaké době tak opět dostaly africký kontinent do popředí čtenářského povědomí.

Je však důležité zamyslet se nad tím, jaký může mít zvýšený počet zpráv o Africe na českých zpravodajských serverech vliv na jejich čtenáře. Média vždy alespoň částečně utvářela myšlení lidí, a proto je důležité, aby mezi čtenáři nevyvolávala zbytečnou paniku, nepodporovala stereotypizaci a naopak psaním obsahově vyvážených textů podporovala utváření vlastních názorů. Je logické, že např. aktuální uprchlická krize je vděčným tématem všech médií, avšak k vyváženému zpravodajství je potřeba informovat nejen o počtu do Evropy příchozích uprchlíků, ale také o příčinách a souvislostech dané situace. Jedině tak si čtenář bude schopen na základě skutečně objektivních informací vytvořit vlastní názor.

Rozhodli jsme se tedy zmapovat, jak v současné době české zpravodajské portály informují o Africe. Konkrétně jsme zkoumali zprávy zveřejněné na serverech idnes.cz, novinky.cz, aktualne.cz, lidovky.cz a echo24.cz. U všech zmíněných zpravodajských portálů jsme nejdříve zjišťovali počet v květnu publikovaných článků s africkou tématikou a následně jsme zkoumali, jak velké procento z publikovaných textů působí na čtenáře pozitivně, negativně či neutrálně. Za pozitivní událost lze považovat např. snížení počtu nakažených virem HIV, negativní je naopak útok určité teroristické skupiny a neutrální může působit informace o chystaných volbách.

Druhou zkoumanou proměnnou bude, jak velký je podíl textů čistě autorských, pouze převzatých z agentur či jiných zpravodajských serverů a převzatých ze zahraničních zdrojů, avšak obohacených o doplňující informace.

 

iDNES

Prvním serverem podrobeným analýze byl iDNES. Ten zaujal hned ze začátku nejvyšším počtem článků s africkou tématikou – konkrétně jich v květnu bylo 34. Z toho však více než polovina textů (19) působila na čtenáře negativně. Na daném čísle mají podle očekávání největší podíl informace o uprchlících.

Uprchlíci a ebola

Pozitivně působících zpráv o Africe bylo na iDNES v květnu celkem 7 a patřily mezi ně informace  o počtu zachráněných běženců, o organizacích pomáhajících jim po příjezdu do Evropy či glosa české odbornice na migraci obhajující navržený systém kvót. Daným zprávám se však absolutně vymyká informace o vymýcení viru eboly v Libérii, která je, na rozdíl od rozpačitě optimisticky působících informací o uprchlících, absolutně pozitivní. Za zmínku také stojí, že ačkoliv se informace o ebole ještě před rokem pravidelně dostávaly na titulní strany všech českých novin, nyní byl ze zkoumaných serverů iDNES jediný, který zprávu o vymýcení této zákeřné nemoci v Libérii alespoň zmínil.

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru iDNES. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru iDNES. Zdroj: autorova rešerše.

Na rozdíl od jiných českých webů, přichází iDNES ve svém zpravodajství též s pozitivními zajímavostmi z Afriky. Jedná se o zprávy, které sice nejsou významné, avšak svým pozitivním nádechem pomáhají odbourávat představu Afriky jako kontinentu utrpení. Jako příklad lze uvést články o mladém režisérovi přezdívaném “Ugandský Tarantino“ či o muži, který ušel 750 kilometrů, aby mohl na vlastní oči vidět nově zvoleného nigerijského prezidenta.

Celkový poměr 55 procent negativně působících článků dělá z iDNES nejpozitivnější ze všech zkoumaných webů. Bylo by však možná zajímavé zopakovat podobnou analýzu i po skončení měsíce června, v jehož průběhu se na iDNES začaly negativní zprávy o uprchlících objevovat mnohem častěji.

1 autorský a 30 převzatých článků

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s  přidanou hodnotou na serveru iDNES. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s přidanou hodnotou na serveru iDNES. Zdroj: autorova rešerše.

V poměru původních a převzatých zpráv už si však iDNES nikterak pozitivně nevede. Pouhý jeden autorský článek (již výše zmíněný rozhovor s českou odborníci na migraci) v poměru k třiceti převzatým zprávám nepředstavuje pro iDNES příliš lichotivý výsledek. Na daném faktu již nic nemění tři převzaté články o migraci autorem obohacené o citace českých politiků. Je však smutné, že i 88 procent převzatých článků serveru iDNES v tomto ohledu stačí na průměrnou třetí pozici mezi zkoumanými zpravodajskými portály.

 

Novinky

Druhým analyzovaným zpravodajským portálem jsou Novinky. První rozdíl oproti iDNES je znatelný hned při součtu o Africe pojednávajících článků, jejichž počet je na Novinkách téměř poloviční (konkrétně bylo publikováno 21 textů). Daný pokles je způsoben především absencí článků o afrických zajímavostech či kuriozitách, které na iDNES doplňovaly hlavní zprávy. Novinky se soustředí výhradně na hlavní události a v květnu zejména pak na uprchlíky.

Druhý nejpozitivnější deník, ale…

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Novinky. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Novinky. Zdroj: autorova rešerše.

S celkově nižším počtem článků ne překvapivě klesá i počet pozitivně znějících článků. Avšak nejedná se úplně o přímou úměru – zatímco na iDNES tvořily pozitivní články 21 procent z celkového počtu textů, na Novinkách už to bylo pouze 10 procent. Konkrétně se jednalo o pouhé dva články – jeden informující o zachráněných uprchlících, druhý o ženách zachráněných z područí Boko Haram. V obou případech tedy navíc šlo o pozitivní informace, které byly opět zasazeny do celkově negativního kontextu stále probíhající uprchlické krize, respektive řádění teroristů ze severu Nigérie.

Ostatně negativně působící zprávy podle předpokladů dominovaly i na Novinkách. Celkově jich v květnu bylo publikováno 14, což tvoří 66 procent ze všech zveřejněných článků. Daná bilance činí, podle naší analýzy, z Novinek druhý nejpozitivnější zpravodajský server. Paradox však je, že dané umístění Novinky nezískaly ani tak díky velkému počtu pozitivně jevících se zpráv, jako spíše díky většímu poměru neutrálních článků publikovaných na úkor těch negativně znějících.

Za celý měsíc ani jeden autorský text

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s  přidanou hodnotou na serveru Novinky. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s přidanou hodnotou na serveru Novinky. Zdroj: autorova rešerše.

Pokud však Novinky byly relativně konkurenceschopné v poměru pozitivních a negativních článků, bohužel to samé se nedá říct o poměru autorských a převzatých textů. Zpravodajský server deníku Právo byl dokonce, podle naší analýzy, jedním ze dvou, které za celý květen nepublikovaly jediný čistě autorský text. Zaznamenány byly pouze dva převzaté články o uprchlících, které autor doplnil o reakce českých politiků, přičemž zbylých 19 textů bylo bez jakýchkoliv zásadních úprav převzato z agentur nebo zahraničních zpravodajských webů. Daná bilance řadí, v tomto ohledu, Novinky na poslední místo mezi analyzovanými internetovými deníky.

 

Lidovky

Dalším internetovým deníkem, který jsme podrobili analýze, jsou Lidovky. Skladba článků v daném zpravodajském portálu se v květnu vyznačovala výraznou podobou s výše analyzovanými Novinkami. Oba dva servery publikovaly za daný měsíc 21 článků s africkou tématikou, z nichž dva působily pozitivně, čtrnáct negativně a pět neutrálně.

Skutečně pozitivní zprávy zřejmě neexistují

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Lidovky. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Lidovky. Zdroj: autorova rešerše.

Stejně jako v případě Novinek, i u Lidovek jediné dva pozitivní články nevyzněly úplně optimisticky, jelikož se zaměřily na počet zachráněných uprchlíků ve Středozemním moři, přičemž nezapomněly zdůraznit, kolik lidí již na cestě mezi Afrikou a Evropou zemřelo a kolik uprchlíků ještě může Evropa očekávat.

Celkový počet 14 negativně jevících se zpráv, který představuje 66 procent ze všech o Africe pojednávajících článků na Lidovkách, řadí v naší soutěži tento zpravodajský server, společně s Novinkami, na dělené druhé místo. Stejně jako u předchozího internetového deníku je tady však velké “ale“ v podobě pouze dvou alespoň trochu pozitivně znějících textů.

Na vítězství někdy stačí málo

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s  přidanou hodnotou na serveru Lidovky. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s přidanou hodnotou na serveru Lidovky. Zdroj: autorova rešerše.

Co Lidovky odlišuje od Novinek je existence alespoň jednoho čistě autorského textu. Na konci května Lidovky publikovaly autentickou reportáž z tuniského muzea Bardo, ve kterém před dvěma měsíci přišlo po řádění ozbrojenců o život 21 lidí. Dále se již zpravodajský server Lidových novin omezil, stejně jako většina jeho konkurentů, na dvě doplnění o imigrantech pojednávajících agenturních zpráv o reakce českých politiků. Zbylých 18 převzatých zpráv představuje 85 procent ze všech na Lidovkách publikovaných textů o Africe, což je staví do pozice deníku, který v rámci naší analýzy disponuje nejmenším poměrem převzatých zpráv.

 

Echo 24

Nejmladší z analyzovaných internetových deníků Echo 24 se vyznačuje nejmenším počtem textů zaměřených na africká témata. Celkově pouze 15 publikovaných článků lze vysvětlit právě ještě úplnou nezakotveností deníku, která jeho novináře vede k preferenci domácích témat.

I pozitivní informaci lze napsat negativně

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Echo 24. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Echo 24. Zdroj: autorova rešerše.

Stejně jako Novinky a Lidovky, i Echo 24 publikovalo v květnu o Africe pouze dva relativně pozitivně působící články. A stejně jako v předchozích případech, i tentokrát se jednalo o informace o zachráněných uprchlících ve Středozemním moři. Za pozornost však stojí článek nazvaný „K evropským břehům dorazila vlna 5000 uprchlíků“, který sice pojednává o záchraně několika tisíc na hranici života a smrti balancujících Afričanů, avšak stylem, kterým je napsaný, ve čtenáři místo pozitivního pocitu ze zachráněných životů vyvolá spíše paniku a pesimismus. Z daného důvodu jsme se ho nakonec rozhodli nezařadit mezi pozitivně znějící články.

Během naší analýzy jsme v archivu Echa 24 napočítali pouze 11 negativně jevících se článků, což je ze všech zkoumaných deníků nejmenší počet. V kombinaci s nízkým počtem textů, které Echo 24 publikovalo, však činí poměr negativních článků 74 procent, což staví nováčka mezi internetovými deníky na druhou nejhorší pozici.

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s  přidanou hodnotou na serveru Echo 24. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s přidanou hodnotou na serveru Echo 24. Zdroj: autorova rešerše.

Dva doplněné agenturní články stačí na druhé místo

Ne příliš lichotivá je bilance Echa 24 i v případě analýzy převzatých textů. Z patnácti publikovaných článků nebyl ani jeden čistě autorský a pouze dvě zprávy o uprchlících byly, jako již několikrát v případě jiných serverů, doplněny o reakce českých politiků. Celková bilance Echa 24 v tomto případě činí 87 procent převzatých textů o Africe, což ho však paradoxně, díky celkově nízkému počtu článků, řadí na druhé místo mezi zkoumanými deníky.

 

Aktuálně

Posledním analyzovaným internetovým deníkem je Aktuálně. To, stejně jako Novinky a Lidovky, publikovalo v květnu 21 článků s africkou tématikou. Jak se však ukázalo, není to jediná podoba mezi danými deníky.

4 z 5 článků negativní

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Aktuálně. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr pozitivních, negativních a neutrálních článků na serveru Aktuálně. Zdroj: autorova rešerše.

Stejně jako Novinky, Lidovky a dokonce i Echo 24, i Aktuálně v květnu publikovalo přesně dva s Afrikou související pozitivní články. A až na jednu výjimku (na Novinkách publikovaný článek o osvobození žen z područí Boko Haram) mají v případě zmíněných čtyřech serverů všechny zveřejněné pozitivně působící články stejné téma – zachránění uprchlíci ve Středozemním moři.

Čím se však Aktuálně od Novinek, Lidovek a Echa 24 odlišuje, je větší počet negativně znějících zpráv. Více než 17 se jich objevilo už jen na iDNES, avšak ten celkově publikoval téměř dvakrát více článků. Celkový poměr negativně působících textů tak na Aktuálně dosahuje závratné hranice 80 procent, což je nejvíc ze všech analyzovaných zpravodajských serverů.

Jeden zdánlivě a jeden skutečně analytický text

Nevalných výsledků dosahuje Aktuálně i při zkoumání poměru autorských a převzatých textů. Z 21 publikovaných článků jich, stejně jako v případě Novinek, hned 19 bylo převzatých. Jediný fakt, který neučinil z Aktuálně nejhorší server i v této kategorii, bylo publikování alespoň jednoho čistě autorského článku („Česko má přijmout Eritrejce, ve vlastní zemi jsou otroky“).

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s  přidanou hodnotou na serveru Aktuálně. Zdroj: autorova rešerše.

Poměr článků autorských, převzatých a převzatých s přidanou hodnotou na serveru Aktuálně. Zdroj: autorova rešerše.

K tomu Aktuálně publikovalo i rádoby analytický text „Dezertéři nebo oběti? Nigerijští vojáci odmítají bojovat“, ve kterém se objevily jen dvě nenápadné citace. Avšak při detailnějším zkoumání vyplynulo, že se jedná téměř o doslovný překlad článku „The Nigerian military is so broken, its soldiers are refusing to fight“, jenž byl dříve publikován v deníku The Washington Post.

Celkově Aktuálně přidalo ještě jeden agenturní článek o uprchlících doplněný o citace českých politiků, avšak 90 procent převzatých článků představuje druhý nejhorší výsledek ze všech zkoumaných zpravodajských serverů.

 

Pesimistická premisa potvrzena

Původní premisa, předpokládající, že zprávy o Africe se v českých médiích objevují jen sporadicky, a když už, tak většinou negativně působící, se jednoznačně potvrdila. I když počet zpráv z Afriky lehce převýšil očekávání, nesmíme zapomenout, že nebýt uprchlické krize, článků by bylo minimálně o polovinu méně.

Co se týče poměru negativně jevících se článků, pohyboval se od 55 procent na iDNES až po 80 procent na Aktuálně. Na všech zkoumaných zpravodajských serverech tak většina publikovaných zpráv o Africe vyzní negativně.

Fakt, že Afrika bývá dávána do souvislosti téměř výhradně s negativními jevy, je v přímém kontrastu s existencí velkého množství pozitivních událostí, které však médii bývají ve velké míře opomíjeny. Problémem totiž je, že takové zprávy už bohužel mnoho čtenářů nezajímají. Ti si  mnohem raději přečtou o počtu zemřelých v důsledku eboly (není to tak dávno, co dané zprávy pravidelně plnily titulní stránky všech deníků) než o tom, že byla tato zákeřná nemoc v Libérii vymýcena (daná informace se, jak již bylo zmíněno, objevila jen jako nenápadná zpráva na serveru iDNES).

Problém však není pouze v preferencích čtenářů. Nelze opomenout, že všechny analyzované deníky jsou komerční média, což znamená, že jejich hlavním zájmem je co nejvyšší čtenost jejich článků. A která témata zaujmou průměrného čtenáře nejvíce? Negativní zprávy a senzace. Proto je většina publikovaných textů o Africe zaměřená na problém uprchlíků, eboly, terorismu, chudoby, respektive na senzace typu „Migrantka porodila přímo na moři“ nebo „V Lesothu uspořádali loterii, které se mohli zúčastnit jen lidé, kteří byli negativně testováni na pohlavní choroby“.

Nedostatek kreativity českých autorů

Druhé zkoumané kritérium, poměr převzatých zpráv, se pohybuje od 85 procent na Lidovkách po 90 procent na Novinkách. Drtivá většina zpráv o Africe publikovaných na českých online denících je tudíž téměř bezvýhradně převzata ze zahraničních agentur a deníků. Jinými slovy, novináři takřka kompletně rezignovali na psaní autorských článků a pouze slepě kopírují někým jiným sepsané texty. Výsledkem je, že informace o určitém tématu pak vypadají ve všech online denících téměř totožně a český čtenář tak skoro nemá přístup k alternativním informacím.

Situace je alarmující o to více, že většina českých autorů při přebírání zahraničních článků jen velmi ledabyle dodržuje citační normy, což následně může ve čtenáři vzbudit dojem, že je daný článek původní, přestože se může jednat o pouhou kopii textu dříve vydaného v některém ze zahraničních deníků. Příkladem může být již výše zmíněný článek zveřejněný na Aktuálně „Dezertéři nebo oběti? Nigerijští vojáci odmítají bojovat“, který se tváří jako autorský text pouze doplněný o dvě externí citace, avšak při bližším ohledání vyplyne, že se jedná o téměř doslovný překlad dříve vydaného článku deníkem The Washington Post. Takovou práci pak lze jen stěží označit jako skutečnou novinařinu.

Cílem tohoto textu však není absolutní dehonestace českých médií, ve skutečnosti totiž veškeré seriózní deníky píší pravdu. Problémem však je, že výše popsaným výběrem témat česká média značně negativně zkreslují skutečnost. Výsledkem následně je vytváření negativních předsudků o Africe, respektive čtenářovo nabytí dojmu, že je na černém kontinentu všechno špatně.

Nezbývá tedy než slovy Tomáše Lindnera „Pišme jinak o Africe“ popřát českým autorům při psaní o černém kontinentu více odvahy, kreativity a optimismu. Jedině tak se nám totiž podaří změnit obraz Afriky jako kontinentu zkázy.Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím