Africký informační portál - Věcně o Africe

Konference Afrika jako partner / Conference Africa as a Partner

Publikováno: 12.5.2018

V návaznosti na úspěšný 1. ročník konference „Afrika jako partner“ v roce 2017 a v souvislosti s posilováním přítomnosti ČR v Africe je cílem letošní konference diskutovat o dalších příležitostech pro partnerství ČR a afrických zemí ve sféře obchodu, podnikání i dalších oblastech. Konference se zároveň koná v kontextu aktuálního předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), kde se v souladu se svou prioritou „Vytváření udržitelných, odolných a inkluzivních společností zapojením všech“ snaží podporovat nové způsoby zapojení podnikatelského sektoru a dalších aktérů do zvyšování prosperity a mezinárodní spolupráce. 

PROGRAM:
13:00 – 13:10 ZAHÁJENÍ: Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR
13:10 – 14:20 PANEL 1: Současné ekonomické trendy a výzvy v Africe
– Federico Bonaglia, zástupce ředitele, Rozvojové centrum OECD
– Mekondjo Kaapanda-Girnus, obchodní rada, Velvyslanectví Namibie v Berlíně
– El Arbi Mrabet, výzkumný pracovník, Královský institut pro strategická studia v Rabatu
– moderátor: Tereza Němečková, Katedra mezinárodního obchodu, Metropolitní univerzita Praha
14:20 – 14:30 PŘESTÁVKA
14:30 – 15:55 PANEL 2: Příležitosti a doporučení pro podnikatelské aktivity v Africe
– Marian Jurečka, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
– Mory Diane, generální ředitel, Scanning Systems, Pobřeží slonoviny
– Dagmar Červinková, obchodní ředitelka, BGM Export
– Jan Prouza, vedoucí katedry politologie, Univerzita Hradec Králové
– moderátor: Jiří Hansl, ředitel Zahraničního odboru, Hospodářská komora ČR
15:55 – 16:00 ZÁVĚR: Ivan Jančárek, zástupce náměstka ministra zahraničních věcí ČR

REGISTRACE: https://goo.gl/forms/4rsgBqoKdhAWTkug2

Pracovním jazykem konference bude čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno.

DOPROVODNÁ AKCE:
Součástí oslav Dne Afriky bude také promítání dokumentárního filmu „Archa světel a stínů“ a beseda s jeho tvůrcem Janem Svatošem na Francouzském institutu v Praze dne 22. května 2018 v 19:00 hod.

*****************************************************
Building upon the 1. edition of the “Africa as a Partner” conference in 2017 and the increasing engagement of the Czech Republic in Africa, the aim of this year’s conference is to present and discuss further opportunities for partnerships between the Czech Republic and African countries in the area of trade and business as well as in other domains. Besides, it takes place in the context of the Czech Republic’s current presidency of the UN Economic and Social Council (ECOSOC), where it aims, in line with its presidency priority “Toward sustainable, resilient and inclusive societies through participation of all”, to promote new ways to involve the business sector and other actors in enhancing prosperity and international cooperation.

PROGRAMME:
13:00 – 13:10 OPENING by Martin Tlapa, Deputy Minister of Foreign Affairs, Czech Republic
1:10 – 2:20 PANEL 1: Current economic trends and challenges in Africa
– Federico Bonaglia, Deputy Director, OECD Development Centre
– Mekondjo Kaapanda-Girnus, Commercial Counsellor, Embassy of Namibia, Berlin
– El Arbi Mrabet, Associate Researcher, Royal Institute for Strategic Studies, Rabat
– Moderator: Tereza Němečková, Department of International Business, Metropolitan University Prague
2:20 – 2:30 Coffee break
2:30 – 3:55 PANEL 2: Opportunities and recommendations for business activities in Africa
– Marian Jurečka, Vice-Chairman of the Committee on Economic Affairs, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic
– Mory Diane, Chief Executive Officer, Scanning Systems, Côte d’Ivoire
– Dagmar Červinková, Commercial Director, BGM Export
– Jan Prouza, Head of Department of Politics, University of Hradec Králové
– Moderator: Jiří Hansl, Director of Foreign Department, Czech Chamber of Commerce
3:55 – 4:00 CLOSING by Ivan Jančárek, Junior Deputy Minister of Foreign Affairs, Czech Republic

REGISTRATION: https://goo.gl/forms/4rsgBqoKdhAWTkug2

The working languages of the conference will be Czech and English, with simultaneous interpretation.

SIDE EVENT
The Africa Day celebration will be accompanied also by a screening of the documentary “The Ark of Lights and Shadows” at the French Institute in Prague on 22 May 2018 at 7:00 p.m.Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím