Africký informační portál - Věcně o Africe

Info pro blogery

Jedním z cílů Afrického informačního portálu je vytvořit prostor pro diskuzi nad africkými tématy. Každý si na AIP může založit blog a svobodně vyjadřovat své názory, psát články, komentáře, recenze, sdílet své fotografie či prezentovat např. závěry svých výzkumů.

Blog může sloužit také jako zápisník z cest po Africe. Příspěvky by však neměly být věnovány pouze cestování, takových informací a diskusních fór je na internetu bezpočet, měly by se zabývat nějakým tématem nebo fenoménem, se kterým se autor na cestách setkal.

Registrace

 • Aby bylo zájemci umožněno na Africký informační portál přispívat, je třeba se nejprve zaregistrovat – viz Jak se registrovat.
 • Registrovanému uživateli bude zpřístupněna administrace, kde může spravovat svůj profil a vkládat příspěvky. Do svého profilu si může každý uvést základní informace o sobě nebo např. o čem bude psát či jakým africkým tématem se zabývá.

Jak psát příspěvky do Blogu

Blogeři nejsou na AIP nijak omezováni co do rozsahu a způsobu psaní příspěvků. Níže uvádíme pouze několik rad a doporučení, jak by měl kvalitní příspěvek v Blogu vypadat a co všechno by měl – nebo naopak neměl – obsahovat:

 • Výstižný titulek
 • Perex, tj. první odstavec textu. Tomuto úvodnímu odstavci věnujte zvýšenou pozornost, je možné jej od zbytku textu odlišit tučným zvýrazněním či kurzívou. Může stručně shrnout obsah či zdůvodnit, proč právě o tomto tématu píšete, proč je event. důležité apod. Perex lze obsahově přirovnat k úvodu v seminárních pracích, avšak na rozdíl od tohoto druhu textů je jeho hlavním účelem motivace čtenářů k přečtení příspěvku.
 • Dělejte odstavce, text bude čitelnější a čtenář se v něm bude lépe orientovat. Jednotlivým částem článku (které se obvykle skládají z 1-3 odstavců) je vhodné přiřazovat nadpisy, díky nimž bude pro čtenáře jednodušší získat přehled, o čem jednotlivé části textu pojednávají.
 • Nepište příliš dlouhé články, text by neměl být delší než 2-3 normostrany. Delší text je lepší rozdělit do více příspěvků psaných na dílčí témata, je-li to možné.
 • Články si po sobě dobře zkontrolujte. Text s typografickými chybami, překlepy nebo dokonce s hrubkami nelze umístit na hlavní stranu ani do rubrik AIP.
 • Články je možné doplnit fotografiemi, nejen v těle textu, ale také náhledovou fotografií, která se zobrazí v rubrice Blogu vedle náhledu textu. Přidání náhledové fotografie je doporučeno, jelikož systém je nastaven tak, že místo pro náhledovou fotografii vytváří automaticky. Nejste-li vlastníkem fotografií, lze je užít jedině tehdy, máte-li svolení autora. Existují také banky fotografií, které umožňují zdarma využívání fotografií, pokud jsou uvedeny v popisu fotografie jako zdroj – např. Wikimedia.
 • Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací a nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část.

Vkládání příspěvků do systému je uživatelsky nenáročné. Probíhá v populárním edičním systému WordPress:

 • nejdříve si zvolíme výstižný název článku a poté vložíme samotné tělo textu (které jsme mohli již dříve napsat ve Wordu) a upravíme dle potřeby.
 • Následně uděláme vše pro to, aby měl náš článek co největší čtenářský dosah – vyplníme položky Title, Description a Keywords. Co nejpřesnější a nejvýstižnější (v případě Title a Description) a nejobsáhlejší (v případě Keywords) vyplnění daných položek rapidně zvýší šance, že se náš článek objeví na předních pozicích v internetových vyhledávačích.
 • Po pravé straně se v systému WordPress nachází položka Štítky, do které zkopírujeme stejné údaje, které jsme zadali do Keywords (co nejpřesnější vyplnění tentokrát slouží k jednoduššímu vyhledání článku v rámci AIP).
 • Pod položkou Štítky se dále nachází nástroj ke zvolení již výše zmíněného náhledového obrázku. Jakmile budete mít pocit, že váš text již nepotřebuje další úpravy, stačí kliknout na Publikovat a zaradovat se, že vám právě na AIP vyšel první článek.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na info@africkyportal.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím