Africký informační portál - Věcně o Africe

AFRICKÝ DEN

AFRICKÝ DEN aneb Proč je důležité zajímat se o Afriku
a VÁNOČNÍ BENEFICE PRO GUINEU

Přijďte ochutnat africkou kávu, zahrát si na africké bubny a především se o Africe něco dovědět: např. o bohaté historii a současnosti česko-afrických vztahů, o českých projektech v Africe či proč je důležité o Afriku neztrácet zájem. Příjemné odpoledne bude završeno benefiční aukcí, kde si můžete koupit zajímavé vánoční dárky pro své blízké a zároveň přispět na rozvojový projekt knihovny Járy Cimrmana v Africe.

Pořádá: Africký informační portál  AIP ve spolupráci s Pro-Contact o.s. Logo_ProContact_03

Kdy a kde: V sobotu 6. 12. 2014 od 13:00 do 19:00 v krásných prostorách Magistrátu Hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1).

Na co se můžete těšit: Soubor přednášek a diskuzí v podání předních českých odborníků na africká politická, historická, rozvojová a další témata. Součástí akce bude také bohatý doprovodný program. Pokud byste chtěli jen „načerpat africkou atmosféru“, přijďte ochutnat různé druhy africké kávy či se např. zúčastnit bubenického workshopu. Na závěr představí Pro-Contact o.s. svou činnost a proběhne benefiční aukce, jejíž výtěžek bude určen na rozvoj jedinečného projektu – knihovny Járy Cimrmana v Guinei.

Pro koho je akce určena: Pro všechny, kteří se chtějí něco dovědět o Africe a česko-afrických vztazích, pro laiky i odborníky, pro studenty, kteří mají skrze své studijní obory vztah k africkému teritoriu a tématice, pro rozvojové pracovníky v Africe, pro zástupce firem aj.

Proč akci pořádáme: Africká tématika je v ČR dlouhodobě marginalizována. K tomu přispívá také nedostatečná vzdělávací a informační osvěta a s ní související nezájem české veřejnosti i médií o globální a rozvojovou problematiku. Obraz Afriky je navíc médii značně deformován. V ČR rovněž dlouhodobě postrádáme instituci, která by se tématikou Afriky a afrikanistiky primárně zabývala. Aktuální je potřeba kvantitativního i kvalitativního rozvoje česko-afrických vztahů.

Vstup je volný. Všichni jsou srdečně zváni.

ZÁŠTITU NAD AKCÍ POSKYTLI:             Praha_bar_www                 skica manualu

 

PARTNEŘI AKCE:            logotyp CAAS_COLOUR_II 

crdc_p           FF_UHK_20x5

LogoNM_CMYK                            logo_color

  logo Lide a Zeme black_male        logo_mamacoffee_II


Pozvánky ke stažení:

Afrika_fin-1.indd         Vanocni_benefice_pro_Guineu_letak

Africký den – pozvánka PDF

Africký dne – program PDF

Vánoční benefice pro Guineu – pozvánka PDF


 P R O G R A M

HLAVNÍ PROGRAM – KONFERENCE (velký sál):

ÚVOD

     13:00 – 13:05 Slovo organizátora

     13:05 – 13:15 Česká afrikanistika – někdejší aspirace a současný stav (Luboš Kropáček, UK)

TÉMATICKÝ BLOK „AFRIKA V ČR

     13:15 – 13:45 Tradice česko-afrických vztahů (Jan Klíma, FF UHK)

     13:45 – 14:15 Afrika v médiích (Tomáš Lindner, Respekt)

TÉMATICKÝ BLOK „ČR V AFRICE“

     14:15 – 14:45 Česká politika a diplomacie v Africe a její perspektiva (Michal Jeřábek, MZV)

     14:45 – 15:15 Česká rozvojová spolupráce v Africe a její perspektiva (Michal Kaplan, ČRA)

15:15 – 16:15 PANELOVÁ DISKUZE „Afrika ve 21. století – změny, vývoj, trendy“

Dnešní Afrika prochází zcela zásadními proměnami: sociálními, ekonomickými i politickými. Jsme svědky naplňování lidských práv, ekonomického rozvoje, demokratizace afrických politik či např. úspěchů v ochraně životního prostředí, to vše v rozsahu v minulých desetiletích nevídaném. Co se za těmito změnami skrývá a jaký vývoj lze v budoucnu očekávat?

Účastníci diskuze: Jan Prouza – FF UHK, Michal Kaplan – ČRA, Michal Jeřábek – MZV ČR, Tomáš Lindner – Respekt. Moderuje Michal Procházka.

16:30 – 18:00 Pro-Contact o.s. – VÁNOČNÍ BENEFICE PRO GUINEU

18:00 – 19:00 Diskuze a závěrečné pohoštění

 

DOPROVODNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUZE (postranní sál):

13:15 – 14:00 Přednáška o africké kávě a její ochutnávka (Mamacoffee)

14:15 – 14:45 Afrika u Náprstků (Jana Jiroušková, Náprstkovo muzeum)

14:45 – 15:15 Odkaz cestovatele dr. Emila Holuba (Martin Šámal, Náprstkovo muzeum)

15:15 – 15:45 Češi zachraňují antilopy Derbyho v Senegalu (Pavla Jůnková Vymyslická, ČZU)

15:45 – 16:15 Návraty aneb africké projekty ZOO Dvůr Králové (Přemysl Rabas, ZOO DK)

 

DOPROVODNÝ PROGRAM (zadní sál):

13:15 – 15:15 Bubenický workshop (vede Jan Vorlíček)

 

Novinky a aktuality sledujte na  fb_icon_325x325


PROFILY ÚČASTNÍKŮ AKCE:

Mgr. Michal Jeřábek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Vystudoval arabistiku na FF UK v Praze, následně se ale zaměřil na oblast subsaharské Afriky: znalosti v oboru si doplnil během studia v Ústavu pro afrikanistiku a etiopistiku Univerzity v Hamburku. Od roku 2000 pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, během uplynulých let se zde věnoval zejména vztahům se subsaharskou Afrikou. Pracoval mj. na zastupitelských úřadech ČR v Kinshase (Konžská demokratická republika) a v Harare (Zimbabwe), dále jako národní expert ČR v pracovní skupině Rady EU pro subsaharskou Afriku (COAFR) a vedoucí úseku vnějších vztahů Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Mgr. Jana Jiroušková, kurátorka africké sbírky Náprstkova muzea

Vystudovala afrikanistiku a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracovala v Orientálním ústavu AV ČR, Národní galerii a v současné době je kurátorkou africké sbírky Národního muzea-Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Svoji pozornost zaměřuje na výzkum materiální kultury subsaharské Afriky.

Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D., vědecko-pedagogický pracovník FŽP ČZU a členka výkonného výboru spolku Derbianus CSAW

Vystudovala obor ekologie na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Se Senegalem se seznámila během magisterského studia na Fakultě tropického zemědělství ČZU a od té doby je také součástí týmu, který se věnuje záchraně kriticky ohroženého západního poddruhu Antilopy Derbyho. Od roku 2009 jezdí do Senegalu, věnuje se práci v terénu i šíření povědomí o tomto kopytníku v České republice.

Ing. Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury

Vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE v Praze. Za své dlouholeté působení v oblasti mezinárodních vztahů vystřídal řadu významných postů – např. delegáta ve Výboru OECD pro rozvojovou pomoc v Paříži či  vedoucího úseku vnějších vztahů na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Od srpna roku 2013 je ředitelem České rozvojové agentury. Ing. Kaplan publikoval několik článků na globální témata v českém i zahraničním odborném tisku a vystoupil na řadě konferencí.

Doc. PhDr. Jan Klíma, vysokoškolský pedagog na FF Univerzity Hradec Králové

Působí jako docent obecných dějin. Je předním odborníkem na dějiny zemí s portugalským úředním jazykem a na historii Afriky a Latinské Ameriky. Publikoval více než třicet knižních titulů a dlouhou řadu cizojazyčných i českých studií s touto tematikou; v roce 2012 vyšla v nakl. Lidové noviny rozsáhlá publikace Dějiny Afriky. Pravidelně se účastní českých i mezinárodních afrikanistických konferencí a kongresů. V 90. letech působil jako první tajemník a chargé d´affaires na Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky v Luandě, Angola.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc, vysokoškolský pedagog FF Univerzity Karlovy

Přední český afrikanista, islamolog a arabista. Od roku 2001 je profesorem pro obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, v současné době působí v Ústavu Blízkého východu a Afriky. Je autorem celé řady monografií a odborných textů. Mezi užší specializace prof. Kropáčka patří myšlení islámského světa, postavení islámu v Evropě, dějiny Blízkého východu, dějiny a kultura Afriky a v neposlední řadě vztah křesťanství a islámu.

Mgr. Tomáš Lindner, časopis Respekt

Novinář a publicista. Absolvent politologie Fakulty sociálních věd UK. Členem redakce Respektu je od ledna 2008 a v minulých pěti letech vede zahraniční oddělení. Ve svých textech se často věnuje subsaharské Africe, kam za svými reportážemi pravidelně jezdí. Je autorem knihy reportáží z jihu Afriky Čekání na období dešťů. Zambijská mozaika (nakladatelství Doplněk, 2008). V roce 2009 získal získal European Young Journalist a v roce 2010 mu za článek o dnešní Rwandě Jak se staví tygr byla udělena novinářská cena za nejlepší reportáž roku.

Mgr. Jan Prouza, vedoucí Katedry politologie Univerzity Hradec Králové

Vystudoval africká studia na FF UHK. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří problematika konfliktů, stability a politických systémů (západo) afrických zemí. Mezi užší teritoriální vymezení specializace pana mgr. Prouzy patří zejména Ghana, kterou v posledních letech často navštěvuje. Na University of Ghana rovněž absolvoval semestrální pobyt. Je autorem řady odborných textů.

MVDr. Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové

Je  absolventem Vysoké školy veterinární v Brně. V letech 1988 až 1990 už v této ZOO pracoval, a to jako vedoucí oddělení v Ústavu ochrany genofondu. Od roku 1992 do dubna 2008 byl ředitelem Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Od roku 2000 je členem prezídia Euroasijské regionální asociace zoo, členem poradních komisí pro zoologické zahrady při českém i slovenském ministerstvu životního prostředí a doživotním členem Světové asociace zoologických zahrad. Od 1. prosince 2012 je ředitelem Zoo Dvůr Králové,

PhDr. Martin Šámal, archivář Náprstkova muzea

Vystudoval archivnictví na FF UK. Od roku 2008 působí jako archivář v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Ve zdejším archivu je uloženo několik desítek pozůstalostí cestovatelů, včetně pozůstalosti dr. Emila Holuba. Publikoval edice pramenů osobní povahy (deníky, korespondence), odborné i populárně naučné články, věnuje se přednáškové činnosti. Je autorem knihy Emil Holub. Cestovatel,  etnograf, sběratel, která vyšla v roce 2013 ve spolupráci nakladatelství Vyšehrad a Národního muzea.

Mgr. Jan Vorlíček, lektor hry na djembe

Hrou na djembe se zabývá od roku 1996. Působil a působí v několika hudebních projektech. V současnosti působí v tělesech Barati Sqaud a Common Dream Company. Spolupracoval a vystupoval s řadou hudebníků ze západní Afriky a Evropy. Absolvoval několik intenzivních workshopů v západní Africe – v Guiney a Mali. Zde se učil od řady skvělých hráčů (kromě jiných to jsou Sidiki Camara, Tonton Sylla, Drissa Koné či Famoudou Konaté). Hru na djembe vyučuje již přes deset let. Vede jak kurzy pro dospělé od začátečníků až po pokročilé, tak i kurzy pro děti. Nedílnou součástí jeho aktivit je i hraní k africkému tanci. Doprovází jako sólový djembista pravidelné kurzy několika tanečnic a často hraje i na workshopech tanečnic a tanečníků z Afriky.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím