Africký informační portál - Věcně o Africe

Co je AIP

Co je AIP

Africký informační portál (AIP) je unikátní projekt veřejně přístupné internetové platformy. Hlavním cílem Afrického informačního portálu je zájemcům o africkou problematiku přinášet a zprostředkovávat informace a poskytnout prostor k diskuzi nad africkými tématy.

Co zde najdete

Informačně kritické a analytické články a komentáře na politická, ekonomická, společenská a další africká „necestovatelská“ témata. Články se vztahují zejména k aktuálnímu dění v Africe a k událostem, které jsou s Afrikou spojené.

Součástí portálu je sběr materiálů a bibliografie k jednotlivým tématům, odkazy na články v médiích, reference na činnost českých a světových organizací a institucí, poskytování informací o akcích, přednáškách apod.

Co zde nenajdete

Nenaleznete zde tipy pro cestovatele, cestovatelské debaty či burzu zkušeností a fotografií z cest. Součástí projektu rovněž nejsou až na výjimky témata přírodopisná a zeměpisná, která lze snadno dohledat v encyklopediích, v řadě případů digitalizovaných a přístupných na internetu.

Proč to děláme

Ve společnosti převládá představa, že se nás problémy v jiných částech světa netýkají. Z toho vyplývá i velmi omezená dostupnost relevantních informací o afrických tématech. Rovněž zájem odborné veřejnosti není příliš velký. Jediným výraznějším počinem na téma „Afrika“ u nás jsou akce spojené s kulturou – tj. s hudbou, tancem či s lidovým uměním. Články na africká politická, společenská, ekonomická a jiná „necestovatelská“ témata se v českých médiích objevují jen zřídka.

Pro koho je AIP určen

Africký informační portál je určen všem zájemcům o africkou problematiku – široké i odborné veřejnosti, vysokoškolským studentům nejrůznějších oborů, kterých se Afrika interdisciplinárně týká (politologie, mezinárodní vztahy, historie, rozvojová studia, ekonomické obory, etnologie aj.), ale i učitelům a žákům středních a základních škol.

Portál by rovněž měl do budoucna sloužit českým médiím jako informační zdroj nebo podnikatelům, kteří vztahují svůj podnikatelský záměr k Africe. Blog s příspěvky na africká témata si na AIP může založit každý.

Co od AIP očekáváme

Autoři portálu si kladou za cíl přispět k lepšímu poznání a pochopení afrického kontinentu se svými specifickými a pro mnoho z nás těžko pochopitelnými problémy a pokusit se kompenzovat nezájem českých sdělovacích prostředků a jen velmi omezenou veřejnou i odbornou diskuzi na africká témata.

Mezi dílčí cíle projektu patří např. snaha přiblížit fungování rozvojových a humanitárních projektů, proč je třeba či netřeba takové projekty podporovat, nebo ukázat, že to, co se děje v jiných částech světa, tedy i v Africe, může mít přímý vliv na naše životy Středoevropanů a naopak.

Kam směřujeme

Směřování Afrického informačního portálu a jeho vývoj v budoucnu se bude odvíjet od zájmu čtenářů a přispěvovatelů. Už nyní můžete svými podněty, komentáři, příspěvky či založením blogu chod portálu ovlivňovat, a utvářet jej tak i k svému obrazu.

AIP by se měl v blízké budoucnosti stát jakýmsi „rozcestníkem“ české afrikanistiky. Vedle primární funkce portálu, kterou je informační afrikanistická platforma, jsou plánovány další projekty, jako např. realizace přednáškového cyklu či vytvoření podnikatelského fóra. Rovněž doufáme v co nejužší spolupráci s akademickým sektorem, zvláště pak se studenty.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím