Africký informační portál - Věcně o Africe

Naše filozofie

Propagujeme globální rozvojové vzdělávání, které přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. Napomáhá porozumění ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů, které ovlivňují naše životy.

Stejně jako platí, že bychom se měli z historie poučit a že žádná historie není natolik vzdálená, aby nás nemusela zajímat, tak i o budoucnosti lze říci, že žádná budoucnost není tak vzdálená, abychom se jí už nyní nemuseli zabývat.

Svět prochází v posledních desetiletích řadou velkých změn – společenských, ekonomických či jiných, které umíme velmi obtížně, nebo jen zčásti, definovat a popsat. Navzdory tomu nemalá část politických a podnikatelských elit stále častěji označuje, ať už přímo či nepřímo, zejména humanitní vzdělání, které se na výzkumu těchto procesů zásadně podílí, za zcela zbytečné, nebo alespoň za „ne až tak důležité“. Poznání a pochopení souvislostí by mělo být – a tento princip je vlastní také Africkému informačnímu portálu – výsledkem spolupráce mezi jednotlivými obory, jež mají zdánlivě málo společného, ale jejichž formování společných závěrů je nesmírně důležité.

Zastáváme také myšlenku občanské odpovědnosti každého jedince. Nevyznáváme v České republice natolik rozšířené principy „pasivní existence“, která staví jedince do role oběti okolností a souvislostí, které nemůže nijak ovlivnit. Domníváme se, že tato mnohdy účelová lhostejnost, že se nás společenské a politické otázky netýkají, je velikým společenským nešvarem. Věříme, že každý může kultivovat své okolí a podílet se na řešení globálních problémů. Cílem Afrického informačního portálu je, aby veřejnost tuto ideu přijala, a přispěla tak k naplnění těchto myšlenek.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím