Africký informační portál - Věcně o Africe

Proč se zajímat o Afriku

Proč by se právě Česká republika a její občané měli zajímat o africký kontinent, či dokonce se na řešení tamních problému podílet? Tato otázka v poslední době rezonovala např. v souvislosti s vysláním českých vojáků do Mali. Objevuje se v souvislosti s aktivitami českých rozvojových a humanitárních organizací, ale také ve spojitosti se zahraniční politikou českého státu. Zde přinášíme výběr z možných odpovědí na otázku, „proč se zajímat o Afriku“.

  • Média vytvářejí obraz Afriky převážně jako místa sužovaného válečnými konflikty a přírodními či humanitárními katastrofami, které si stěží umíme představit. Pro mnoho z nás je tak Afrika cosi neznámého, cizího a vzdáleného našim představám o životě. Navzdory tomuto mínění je africký kontinent v bezprostřední blízkosti Evropy a např. politická nestabilita a nepříznivá bezpečnostní situace se nás bezprostředně týkají (Mali, Somálsko, Arabské jaro v severní Africe, Egypt aj.).
  • Afriku pojí s Evropou dlouhé období společné historie. Rovněž Československo, resp. Česká republika, má s řadou afrických zemí bohatou historii diplomatických vztahů, spolupráce a vzájemného obchodu. Československo vyváželo do afrických zemí množství výrobků, odborníci a firmy se podíleli na realizaci řady zakázek a projektů, v Čechách studovali afričtí studenti. Tyto vztahy a vazby jsou dodnes patrné a české firmy v řadě afrických zemí respektované.
  • Afrika je považována za perspektivní kontinent – nachází se zde a těží řada významných a strategických surovin, které jsou pro dnešní světovou ekonomiku, náš život a technologie zcela zásadní (coltan, ropa, rudy, zlato, diamanty aj.). Mnoho afrických zemí zažívá v posledních letech rychlý ekonomický rozvoj.
  • Rozvojová spolupráce a humanitární činnost v Africe je „velké“ téma. Pohled na rozvojovou činnost v zemích třetího světa se rychle vyvíjí a je třeba vycházet z relevantních výzkumů a informací a nečinit z ní samoúčelný „trh s city“. Stává se tak, že projekty bývají neefektivní, bez studie a strategie dlouhodobých dopadů a cílů, bez relevantního posouzení nezávislou instancí apod.Je třeba se zabývat studiem a výzkumem neevropských oblastí pro lepší pochopení vztahů současného světa.
  • Stejně jako bychom měli studovat naši historii, stejně tak bychom se měli – z důvodu čím dál propojenějšího a na sobě navzájem závislejšího světa – zajímat, jaká bude naše společná budoucnost.
  • Důležitý je rozvoj globálního rozvojového vzdělávání, tj. výzkumu procesů, které nás pojí s lidmi v jiných částech světa – např. ukázat, že v dnešním globalizovaném světě se i Češi a další Evropané mohou svými konzumními návyky přímo či nepřímo podílet na v mnoha ohledech neutěšené situaci v Africe.

Z těchto důvodů by bylo nemoudré se Afrikou nezabývat a nestudovat ji. V reakci na tyto skutečnosti vzniká Africký informační portál.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím