Africký informační portál - Věcně o Africe

Proč psát blog

Důvodů, proč si na AIP založit vlastní blog, je celá řada. Níže uvádíme ty nejdůležitější.

Téma Afriky je v České republice dlouhodobě marginalizováno. Psaním textů na témata obsahově se vztahujícím k Africe – rozvojové, globální, politické, společenské aj. – přispějete ke zpracování těchto témat a zvyšování jejich povědomí, což je zásadní pro další rozvoj afrikanistiky v ČR a česko-afrických vztahů.

Zejména u studentů může být založení a vedení blogu do budoucna velmi zajímavou mimostudijní aktivitou, která může sehrát roli v jejich dalším studiu nebo při pracovních pohovorech (zejména u humanitních oborů). Studenti zde mohou např. prezentovat své práce, výzkum a jiné texty, které by jinak skončily v šuplících.

Zajímavé texty mohou být vybrány redaktory AIP a umístěny na Hlavní stranu a do příslušných rubrik, čímž výrazně stoupne jejich čtenost. U těchto článků si redaktoři vyhrazují právo udělat jazykovou korekturu (nikoli obsahovou či stylistickou), popř. opatřit text krátkým úvodem. Autor může s těmito kroky vyjádřit nesouhlas.

Afrika je považována za „kontinent budoucnosti“. Českých firem, které se snaží uspět na afrických trzích a které se zajímají o možnosti podnikání v Africe, neustále přibývá. Jen velmi málo jich je však opravdu úspěšných. Vzhledem k absenci absolventů v oboru afrikanistiky (tento obor na českých univerzitách již řadu let studovat nelze) a obecně velmi malému zájmu o africká témata, mají české firmy problém najít vhodné odborníky a spolupracovníky, kteří by jim s jejich podnikatelskými záměry v Africe pomohli.

Vynikat proto v tomto oboru, dobře znát africké země a tamní prostředí či zvyky může být také profesně velmi perspektivní.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím