Africký informační portál - Věcně o Africe

Projekt Afrického informačního portálu

Publikováno: 1.2.2014

AIP_SLider

Představuje se Vám nově vzniknuvší projekt s názvem Africký informační portál. Africký informační portál (neboli AIP) si klade za cíl rozvíjet obor afrikanistiky v České republice a zvyšovat poptávku a povědomí o africké problematice v nejširším slova smyslu.

Afrika v ČR

Afrikanistika má v České republice dlouhou a bohatou tradici, která se však pomalu stává vzdálenou minulostí, na kterou není navázáno. Zejména v posledních letech je úbytek zájmu o Afriku markantní: jsou rušeny české zastupitelské úřady v Africe, afrikanistika vymizela z českých vysokých škol, nevelký je rovněž zájem české veřejnosti o globální a rozvojovou problematiku.

V ČR také dlouhodobě postrádáme instituci, která by se tématikou Afriky primárně zabývala a pomáhala sjednocovat nemnohé a dílčí české aktivity ve vztahu k Africe napříč jednotlivými odvětvími, jako jsou státní sektor (především MZV), akademický sektor, oblast rozvojové spolupráce či komerční sféra.

Obraz Afriky v ČR – a nejen zde – je navíc médii dlouhodobě a značně deformován. Afriku dnes známe z médií především jako místo sužované hladomory, přírodními katastrofami, politickou nestabilitou a krvavými konflikty. Pro většinu z nás je tak Afrika něco vzdáleného, nepoznaného či těžko pochopitelného, co s našimi životy nijak nesouvisí. Realita posledních let se však od mediálního obrazu výrazně liší.

Dnešní Afrika prochází zcela zásadními proměnami: sociálními, ekonomickými i politickými. Jsme svědky naplňování lidských práv, ekonomického rozvoje, demokratizace afrických politik či např. úspěchů v ochraně životního prostředí, to vše v rozsahu v minulých desetiletích nevídaném. Tyto změny je potřeba poznat, porozumět jim a adekvátně na ně reagovat.

Africký informační portál

Důvodem vzniku platformy Afrického informačního portálu je snaha s výše uvedenými nešvary bojovat a podporovat rozvoj afrikanistiky a zájmu o Afriku a přispět ke kvalitativnímu i kvantitativnímu rozvoji česko-afrických vztahů a spolupráce.

Jan Prouza, vedoucí Kadedry politilogie UHK při panelové diskuzi na závěr konference

Akce „Africký den aneb proč je důležité zajímat se o Afriku“ konaná 6.12.2014 v Praze. Na snímku Mgr. Jan Prouza, vedoucí Kadedry politilogie UHK, při panelové diskuzi na závěr konference.

Činit tak hodláme pořádáním popularizačních i odborných přednášek, akcí a konferencí. Dále např. spoluprací s univerzitami, organizacemi, ale také s firmami, které mají v Africe svůj podnikatelský záměr. Dále bychom rádi napomohli ke spolupráci nepočetných aktérů a jejich dílčích a nezřídka „separovaných“ aktivit ve vztahu k Africe (např. usilujeme o propojení univerzitního a komerčního sektor a o uplatnění českých absolventů věnujících se africkým tématům či o užší spolupráci českého rozvoje a byznysu).

Jedním z důvodů vzniku AIP je také snaha vymanit obraz Afriky ze zkresleného nazírání veřejnosti a moderovat diskuzi k africkým tématům. Cílem je nabídnout k tomuto obrazu Afriky alternativu a ukázat, že i obyvatele střední Evropy by nemělo nezajímat, co se odehrává v Africe – nedílné součásti čím dál propojenějšího a na sobě vzájemně závislejšího světa. Náplní portálu je tak nabídnout lidem srozumitelný a stravitelný přehled a analýzu nejdůležitějších a nejzajímavějších afrických událostí a vytvořit prostor k diskuzi nad těmito tématy.

AIP bude přinášet (při nejlepší vůli) relevantní informace z oblasti společenských, politických, ekonomických a jiných necestovatelských témat. Mělo by zde tak dojít k praktickému využití a propojení výzkumu různých společensko-vědních oborů, kterých se interdisciplinárně týkají africká témata.

Součástí portálu je také sběr materiálů a bibliografie k jednotlivým tématům, odkazy na články v médiích, reference na činnost českých a světových organizací a institucí, poskytování informací o akcích, přednáškách apod. V budoucnu by se AIP měl stát jakýmsi rozcestníkem české afrikanistiky.

 

Více k cílům, povaze a filozofii projektu a autorů na stránce O nás -> Co je AIP, Naše filozofie, Proč se zajímat o Afriku.

Pokud byste se rádi k činnosti AIP vyjádřili, učiňte tak, prosím, zasláním e-mailu na info@africkyportal.cz či zanecháním zprávy na FB profilu AIP. Budeme rádi za jakýkoli podnět či případnou podporu. Děkujeme!

Tým AIPTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím